Wie is PUUR?

Theatergroep PUUR bestaat uit een aantal mensen die elkaar hebben leren kennen tijdens diverse theatercursussen in Zwolle. Omdat we het belangrijk vonden om zelf meer inspraak te hebben in datgene wat we aan theaterstukken maken, en in de manier waarop we dat doen, zijn we in het najaar van 2008 zoals dat heet “voor ons zelf begonnen”.

De achtergrond van de spelers is behoorlijk divers, en toch is de samenwerking prima. Voor alle spelers geldt dat we graag een mooi stuk neer willen zetten dat zowel leuk voor onszelf is als voor ons publiek. En dat nemen we tamelijk serieus. Het eigen belang en het groepsbelang gaan zo eigenlijk altijd naadloos en conflictloos in elkaar over.

Juist omdat we voor een zo goed mogelijk resultaat gaan en juist omdat we onze hobby serieus nemen, investeren we in professionele begeleiding. Die hebben we een aantal jaren gevonden in de persoon van Léonie Dijkema. Zij was tot juni 2014 onze vaste begeleider en opleider, en je kunt rustig zeggen dat zonder haar theatergroep PUUR niet op deze manier bestaan zou hebben.


In 2015 vond voor het eerst een wissel van regisseur plaats. In dat jaar hebben we de voorstelling “Seinstoring” gespeeld onder regie van Laura Beuze. Met veel plezier hebben we deze voorstelling samen met haar geschreven. Na deze voorstelling kwam Anne-Minke Meijer op ons pad. Onder regie van haar hebben we de voorstellingen “Het jaar dat TRUMP president werd” en “Shakespeares’ nightmare” gespeeld. Beide regisseurs hebben een prettige regiestijl. Laura leert je gaandeweg de repetities je eigen personage echt goed te ontdekken. Anne-Minke verrast ons elke keer weer op het gebied van mise-en-scene. Van beiden hebben we veel nieuwe dingen geleerd.

Wie zijn wij?

Dit zijn de spelers van theatergroep PUUR

Anneke

Angela

Astrid

Astrid

Daphne

Femke

Simon

Thorvald

Ulrike