Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite  www.theatergroeppuur.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theatergroep PUUR, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. © Theatergroep PUUR.

Voor overname van informatie van de internetsite  www.theatergroeppuur.nl, dient u contact op te nemen met de webcoördinator via  info@theatergroeppuur.nl.

Als u een reactie achterlaat op de site of contact met ons opneemt, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Wanneer je een reactie achterlaat of contact met ons opneemt dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard.

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen.

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Voor ons Cookie beleid zie onder: